بازی حصار برای اندروید


بازی «حصار» اولین تجربه من در بازی‌سازی است. لطفا مدارا کنید.

در این بازی با سبک آجرشکن (Break Breaker) داستان هفت‌خان رستم روایت می‌شود. در طول بازی باید از سد موانع بگذرید و در آخر هر مرحله با دشمن روبرو شوید.


‏این بازی گیم‌پلی کوتاهی دارد، رستم توانست در کمتر از ۳۰ دقیقه بازی را تمام کند، شما در چند دقیقه می‌توانید؟ :)

حصار در مایکت