مجموعه عکس‌های آنالوگ کندوان ۱۳۸۶

در سال ۱۳۸۶ زمانی که تبریز دانشجو بودم یک سفر به کندوان رفتیم و این عکس‌ها رو از اونجا با یه دوربین آنالوگ گرفتم.

بقیه عکس‌ها را در ادامه ببینید.