مجموعه عکس‌های باباباغی ۱۳۸۶

پشت آسایشگاه جذامیان باباباغی یه رودخانه بود. وقتی مسیر رودخانه را ادامه می‌دادیم با این تصاویر روبه‌رو می‌شدیم.

بقیه تصاویر را در ادامه ببینید