نقاشی دیجیتال کمیسر ناوارو


یک روز به طور اتفاقی موسیقی تیتراژ سریال کمیسر ناوارو رو شنیدم، تصمیم گرفتم پرتره ناوارو را نقاشی کنم.