درباره و تماس

خیام:

ماییم و می و مطرب و این کنج خراب
 جان و دل و جام و جامه پر درد شراب
فارغ ز امید رحمت و بیم عذاب
 آزاد ز خاک و باد و از آتش و آب

My portrait

نام من محمدحسن شاکری است و ساکن یزد هستم. کارشناسی رشته گرافیک دارم، نقاشی دیجیتال و انیمیشن دوبعدی را خودآموز یاد گرفتم و دوست دارم هنرمند باشم، فعلا همین.

با ارسال ایمیل به 2dvision.com در سرویس ایمیل «Gmail»، و یا از طریق این فرم می‌توانید با من تماس بگیرید.